کد خبر : 59531

آبادان – ایرنا – مدیرکل شیلات خوزستان گفت: سامانه صدور آنلاین مجوز صیادی به صورت آزمایشی در استان خوزستان در بندر صیادی آبادان اجرا شده است. Source link


آبادان – ایرنا – مدیرکل شیلات خوزستان گفت: سامانه صدور آنلاین مجوز صیادی به صورت آزمایشی در استان خوزستان در بندر صیادی آبادان اجرا شده است.Source link