کد خبر : 59386

دزفول – ایرنا – حدود ۵۰ نفر از شهروندان شوش روز شنبه برای دومین بار با حضور در محل اجرای طرح تقاطع غیرهمسطح ورودی این شهر مراتب اعتراض خود را نسبت به توقف این طرح اعلام کردند. Source link


دزفول – ایرنا – حدود ۵۰ نفر از شهروندان شوش روز شنبه برای دومین بار با حضور در محل اجرای طرح تقاطع غیرهمسطح ورودی این شهر مراتب اعتراض خود را نسبت به توقف این طرح اعلام کردند.Source link