کد خبر : 58639

آبادان – ایرنا – شهردار آبادان با اشاره به اعتراض کارگران خدماتی مناطق مختلف این شهرداری گفت: این شهرداری در بخش کارگری و پرداخت حقوق و مزایا ۱۴۰ میلیارد ریال و پرداخت حقوق کارمندان ۳۰۰ میلیارد ریال بدهی دارد. Source link


آبادان – ایرنا – شهردار آبادان با اشاره به اعتراض کارگران خدماتی مناطق مختلف این شهرداری گفت: این شهرداری در بخش کارگری و پرداخت حقوق و مزایا ۱۴۰ میلیارد ریال و پرداخت حقوق کارمندان ۳۰۰ میلیارد ریال بدهی دارد.Source link