کد خبر : 59456

اهواز – ایرنا – رییس روابط عمومی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه آبادان گفت: کشاورزان هندیجانی دارای تراکتور فاقد سند می توانند تا زمان انجام مراحل دریافت سند مالکیت براساس فرم شماره ۹ جهاد کشاورزی برای دریافت سهمیه سوخت خود اقدام کنند. Source link


اهواز – ایرنا – رییس روابط عمومی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه آبادان گفت: کشاورزان هندیجانی دارای تراکتور فاقد سند می توانند تا زمان انجام مراحل دریافت سند مالکیت براساس فرم شماره ۹ جهاد کشاورزی برای دریافت سهمیه سوخت خود اقدام کنند.Source link