کد خبر : 58590

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه ای بر حاکمیت دائمی سوری ها بر جولان اشغالی و منابع طبیعی آن تاکید کرد. در این قطعنامه بر حقوق مسلم سوری ها در جولان اشغالی  و سرزمین، آبها و منابع انرژی آن تاکید شده است. مجمع عمومی سازمان ملل از […]به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه ای بر حاکمیت دائمی سوری ها بر جولان اشغالی و منابع طبیعی آن تاکید کرد.

در این قطعنامه بر حقوق مسلم سوری ها در جولان اشغالی  و سرزمین، آبها و منابع انرژی آن تاکید شده است.

مجمع عمومی سازمان ملل از مقامات اسرائیلی خواست که از بهره برداری از منابع طبیعی در جولان اشغالی یا نابود کردن یا عامل نابودی شدن یا در معرض خطر قرار دادن آن دست بردارند.

همچنین از آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل خواسته شده است که گزارشی درباره اجرایی شدن این قطعنامه در آینده ارائه کند.منبع: مهر