کد خبر : 58773

آبادان – ایرنا – رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آبادان لازمه سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذار در آبادان را ایجاد بستر و فراهم کردن امکانات عنوان کرد و گفت:زیر ساخت لازم برای توسعه و گسترش سرمایه گذاری در آبادان مهیا نیست. Source link


آبادان – ایرنا – رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آبادان لازمه سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذار در آبادان را ایجاد بستر و فراهم کردن امکانات عنوان کرد و گفت:زیر ساخت لازم برای توسعه و گسترش سرمایه گذاری در آبادان مهیا نیست.Source link