کد خبر : 58822

اهواز – ایرنا – مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان با بیان اینکه برای ریشه کن کردن بی سوادی در جامعه نیاز به مشارکت جمعی است گفت: دولت در این راستا بسته های تشویقی برای افراد سواد آموز در نظر گرفته است. Source link


اهواز – ایرنا – مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان با بیان اینکه برای ریشه کن کردن بی سوادی در جامعه نیاز به مشارکت جمعی است گفت: دولت در این راستا بسته های تشویقی برای افراد سواد آموز در نظر گرفته است.



Source link