کد خبر : 59056

آبادان – ایرنا – دبیر کل فدراسیون تنیس روی میز جمهوری اسلامی ایران گفت: با توجه به مدال آوری تنیس روی میز در مسابقات جهانی و آسیایی، این رشته در استان ها نیازمند گسترش و تقویت است. Source link


آبادان – ایرنا – دبیر کل فدراسیون تنیس روی میز جمهوری اسلامی ایران گفت: با توجه به مدال آوری تنیس روی میز در مسابقات جهانی و آسیایی، این رشته در استان ها نیازمند گسترش و تقویت است.Source link