کد خبر : 59657

اهواز – ایرنا – معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خوزستان گفت: دستگاه های دولتی موظف هستند که با استفاده از تمامی ظرفیت ها موانع را از سر راه تولید کنندگان و صادرکنندگان بخش خصوصی بردارند. Source link


اهواز – ایرنا – معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خوزستان گفت: دستگاه های دولتی موظف هستند که با استفاده از تمامی ظرفیت ها موانع را از سر راه تولید کنندگان و صادرکنندگان بخش خصوصی بردارند.Source link