کد خبر : 58998

اهواز – ایرنا – استاندار خوزستان به اداره کل راه و شهرسازی خوزستان دستور داد در صورتی که شرکت آبفای استان برای ادامه ساخت پروژه کمربندی اندیمشک همکاری نکند، از این شرکت با عنوان تصرف عدوانی شکایت شود. Source link


اهواز – ایرنا – استاندار خوزستان به اداره کل راه و شهرسازی خوزستان دستور داد در صورتی که شرکت آبفای استان برای ادامه ساخت پروژه کمربندی اندیمشک همکاری نکند، از این شرکت با عنوان تصرف عدوانی شکایت شود.Source link