کد خبر : 58832

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، براساس بند «ز» تبصره ۲۱ لایحه بودجه سال ١٣٩٨ دولت مجاز شد مراکز آموزش عالی یا واحدهای کوچک آموزشی را ادغام یا تجمیع کنند. در متن لایحه آمده است: به دولت اجازه داده می شود: ١ -با توقف صدور مجوز ایجاد هرگونه واحدهای مراکز آموزش عالی، واحدهای کوچک آموزش […]


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، براساس بند «ز» تبصره ۲۱ لایحه بودجه سال ١٣٩٨ دولت مجاز شد مراکز آموزش عالی یا واحدهای کوچک آموزشی را ادغام یا تجمیع کنند.

در متن لایحه آمده است: به دولت اجازه داده می شود:

١ -با توقف صدور مجوز ایجاد هرگونه واحدهای مراکز آموزش عالی، واحدهای کوچک آموزش عالی در استان ها را در یکی از دانشگاه های بزرگ استانی ادغام یا تجمیع کند. توسعه در رشته های تحصیلی جدید در راستای تامین نیازهای ملی و منطقه ای در درون دانشگاه های موجود صورت خواهد گرفت.

٢ -دانشگاه های وابسته به دستگاه های اجرایی را به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتقل نماید.

٣ -نسبت به شناسایی، حذف و یا ادغام نهادها، سازمان ها و فعالیت های موازی در دستگاه های اجرایی که به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم از بودجه عمومی استفاده می کنند، اقدام نماید.

۴ -سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است فعالیت هایی که خارج از حوزه ماموریتی دستگاه های اجرایی می باشد را شناسایی و اقدامات لازم برای انتقال فعالیت مربوطه به دستگاه اصلی را انجام و همچنین موضوع را برای عدم تخصیص اعتبار بودجه سال جاری و حذف بودجه آن به سازمان برنامه بودجه کشور اعلام نماید.

۵ -ایجاد واحدهای اداری جدید در شهرستان ها و بخش ها ممنوع است.منبع: فارس