کد خبر : 59631

دزفول – ایرنا – سرپرست فرمانداری ویژه دزفول گفت: حاشیه نشینی برای هر شهر یک تهدید و فرصت است که باید از آن به عنوان یک عامل برای توسعه شهری استفاده کرد. Source link


دزفول – ایرنا – سرپرست فرمانداری ویژه دزفول گفت: حاشیه نشینی برای هر شهر یک تهدید و فرصت است که باید از آن به عنوان یک عامل برای توسعه شهری استفاده کرد.Source link