کد خبر : 59696

به گزارش خبرنگار مهر، صمد کریمی در جلسه امروز شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که به منظور بررسی مشکلات صادرکنندگان در رفع تعهد ارزی برگزار شد، گفت: پیمان سپاری ارزی در بخشنامه اخیر بانک مرکزی که آبانماه صادر شده است، مدنظر بانک مرکزی نیست، یعنی در واقع پیمان سپاری به شیوه‌ای که در دهه […]به گزارش خبرنگار مهر، صمد کریمی در جلسه امروز شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که به منظور بررسی مشکلات صادرکنندگان در رفع تعهد ارزی برگزار شد، گفت: پیمان سپاری ارزی در بخشنامه اخیر بانک مرکزی که آبانماه صادر شده است، مدنظر بانک مرکزی نیست، یعنی در واقع پیمان سپاری به شیوه‌ای که در دهه گذشته صورت گرفته، مدنظر نیست؛ بلکه موضوع، تعاملات ارزی است.

مدیرکل صادرات بانک مرکزی افزود: مدیریت منابع و مصارف ارزی باید در موضوع بازگشت ارز صادراتی صورت گیرد که در این راستا جلساتی با صادرکنندگان بزرگ برگزار شده است که گزارش آن نیز، خدمت مقامات بانک ارسال شده است. این در حالی است که بیشتر مشکلاتی که در رابطه با صادرکنندگان بزرگ تبیین شده، به صادرات ریالی به افغانستان و عراق برمی گردد که در این رابطه در دوره های مجاز، صادرات ریالی جزو تعهدات ارزی صادرکنندگان قبول شده است؛ اما صادرکنندگان پذیرش صادرات ریالی را همچون گذشته از مردادماه به بعد خواستار هستند که این موضوع نیز در حال بررسی برای تعیین تکلیف است.

وی تصریح کرد: واردات در مقابل صادرات نیز از جمله شیوه هایی بوده است که صادرکنندگان می‌توانسته از آن استفاده کرده و این موضوع را نیز انجام داده اند، ولی در سامانه های ذیربط استفاده از ارز خود برای واردات مورد نیازشان را نیز ثبت نکرده اند، بر این اساس امروز(دهم دیماه) بخشنامه ای از سوی بانک مرکزی صادر شده که صادرکنندگان با توجه به دستورالعمل داده شده، می توانند واردات در مقابل صادرات خود را در سامانه ای که طراحی شده، ثبت کنند.

کریمی گفت: این نکته حائز اهمیتی است؛ پس بر اساس این دستورالعمل، صادرکننده می تواند واردات در مقابل صادرات انجام داده و فقط باید در سامانه آن را به ثبت برسانند.

وی تصریح کرد: ما بحث پیمان سپاری نداریم، ارز باید فقط به چرخه تجاری برگردد و مشخص شود که ارز یا به صرافی برگشته، یا بابت پرداخت بدهی ارزی خود مورد استفاده قرار گرفته است یا حتی به صرافی فروخته شده است.منبع: مهر