کد خبر : 59462

آبادان – ایرنا – مدیر آموزش و پرورش آبادان با اشاره به افزایش ۴۰درصدی تعداد سواد آموزان این شهرستان گفت: یکهزار و ۶۰ سواد آموز در شهرستان آبادان مشغول تحصیل هستند. Source link


آبادان – ایرنا – مدیر آموزش و پرورش آبادان با اشاره به افزایش ۴۰درصدی تعداد سواد آموزان این شهرستان گفت: یکهزار و ۶۰ سواد آموز در شهرستان آبادان مشغول تحصیل هستند.Source link