کد خبر : 58899

ایرنا-اهواز-تالاب بین المللی هورالعظیم هرساله دریاییز وزمستان هدف مهاجرت بیش از یکصدنوع پرنده از مناطق سیبری، اروپای شرقی وجنوب آفریقا است.*۷ Source link


ایرنا-اهواز-تالاب بین المللی هورالعظیم هرساله دریاییز وزمستان هدف مهاجرت بیش از یکصدنوع پرنده از مناطق سیبری، اروپای شرقی وجنوب آفریقا است.*۷Source link