کد خبر : 58560

به گزارش خبرنگار مهر، یک منبع آگاه با اشاره به ارائه لایحه بودجه ۹۸ کل کشور به مجلس در روز سه شنبه از سوی رئیس جمهور گفت: بودجه پیشنهاد شده دولت برای سال آینده حداقل ۴۰۷ هزار میلیارد تومان و حداکثر ۴۴۷ هزار میلیارد تومان است. بر اساس این گزارش، در لایحه بودجه، درآمدها و […]به گزارش خبرنگار مهر، یک منبع آگاه با اشاره به ارائه لایحه بودجه ۹۸ کل کشور به مجلس در روز سه شنبه از سوی رئیس جمهور گفت: بودجه پیشنهاد شده دولت برای سال آینده حداقل ۴۰۷ هزار میلیارد تومان و حداکثر ۴۴۷ هزار میلیارد تومان است.

بر اساس این گزارش، در لایحه بودجه، درآمدها و هزینه های یکسال دولت پیش بینی می شود که پس از پیشنهاد دولت به مجلس، پیش از پایان سال باید بررسی به تصویب برسد.

طبق آیین نامه داخلی مجلس، مهلت قانونی ارائه لایحه بودجه از سوی دولت، پانزدهم آذرماه هر سال است.منبع: مهر