کد خبر : 58414

اهواز-ایرنا-امام جمعه شوشتر گفت : فتنه ۸۸اصل نظام را هدف گرفته بود که بصیرت و پیوند قلبی ملت با ولایت حماسه ۹ دی را خلق کرد. Source link


اهواز-ایرنا-امام جمعه شوشتر گفت : فتنه ۸۸اصل نظام را هدف گرفته بود که بصیرت و پیوند قلبی ملت با ولایت حماسه ۹ دی را خلق کرد.Source link