کد خبر : 59234

اهواز – ایرنا – برق بیشتر مناطق شهرستان اندیکا امروز جمعه با خارج شدن ایستگاه برق شهر قلعه خواجه قطع شده است. Source link


اهواز – ایرنا – برق بیشتر مناطق شهرستان اندیکا امروز جمعه با خارج شدن ایستگاه برق شهر قلعه خواجه قطع شده است.Source link