کد خبر : 59066

اهواز – ایرنا – استاندار خوزستان گفت: بخش خصوصی با وجود اینکه به تدریج در حال گسترش است اما از حوزه پژوهش تا حد قابل ملاحظه ای کنار کشیده و باید به صورت فعال در این حوزه ورود کند. Source link


اهواز – ایرنا – استاندار خوزستان گفت: بخش خصوصی با وجود اینکه به تدریج در حال گسترش است اما از حوزه پژوهش تا حد قابل ملاحظه ای کنار کشیده و باید به صورت فعال در این حوزه ورود کند.Source link