کد خبر : 58358

اهواز – ایرنا – سرپرست دفتر فرعی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در ایران گفت: ایران دومین کشور در تعداد پذیرش پناهندگان از کشورهای افغانستان و عراق است. Source link


اهواز – ایرنا – سرپرست دفتر فرعی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در ایران گفت: ایران دومین کشور در تعداد پذیرش پناهندگان از کشورهای افغانستان و عراق است.Source link