کد خبر : 59181

اهواز- ایرنا – مدیرکل خط و سازه های فنی راه آهن کشور با اشاره به ساخت راه آهن شلمچه به بصره گفت: برای ایجاد این اتصال ایران بر روی اروند رود پل ریلی بازشو می سازد. Source link


اهواز- ایرنا – مدیرکل خط و سازه های فنی راه آهن کشور با اشاره به ساخت راه آهن شلمچه به بصره گفت: برای ایجاد این اتصال ایران بر روی اروند رود پل ریلی بازشو می سازد.Source link