کد خبر : 58329

اهواز – ایرنا – مدیرکل اوقاف و امور خیریه خوزستان گفت: اوقاف با هدف ایجاد اشتغال و تحرک اقتصادی در خوزستان از سرمایه گذاری بخش خصوصی در موقوفه های استان حمایت می کند. Source link


اهواز – ایرنا – مدیرکل اوقاف و امور خیریه خوزستان گفت: اوقاف با هدف ایجاد اشتغال و تحرک اقتصادی در خوزستان از سرمایه گذاری بخش خصوصی در موقوفه های استان حمایت می کند.Source link