کد خبر : 58859

اهواز – ایرنا – مدیر HSE ، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شرکت ملی نفت ایران گفت: دستورالعمل ها و ضوابط و مقررات ایمنی، بهداشت و محیط زیست با توجه به شرایط کار در مناطق عملیاتی و حوزه های مختلف صنعت نفت کشور و نیز با اقتباس از مقررات بین المللی روز آمد شده است. […]


اهواز – ایرنا – مدیر HSE ، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شرکت ملی نفت ایران گفت: دستورالعمل ها و ضوابط و مقررات ایمنی، بهداشت و محیط زیست با توجه به شرایط کار در مناطق عملیاتی و حوزه های مختلف صنعت نفت کشور و نیز با اقتباس از مقررات بین المللی روز آمد شده است.Source link