کد خبر : 59599

دزفول – ایرنا – امام جمعه موقت اهواز با اشاره به خروج نیروهای نظامی آمریکا از کشور سوریه گفت: آمریکا پس از ناکامی ها و شکست های مفتضحانه از این کشور فرار کرد. Source link


دزفول – ایرنا – امام جمعه موقت اهواز با اشاره به خروج نیروهای نظامی آمریکا از کشور سوریه گفت: آمریکا پس از ناکامی ها و شکست های مفتضحانه از این کشور فرار کرد.Source link