کد خبر : 59514

آبادان – ایرنا – مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی خرمشهر گفت: آتش سوزی یک باب منزل مسکونی واقع در خیابان صداقت کوتشیخ خرمشهر ۲ مصدوم در پی داشت. Source link


آبادان – ایرنا – مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی خرمشهر گفت: آتش سوزی یک باب منزل مسکونی واقع در خیابان صداقت کوتشیخ خرمشهر ۲ مصدوم در پی داشت.Source link