کد خبر : 58239

اهواز – ایرنا – کارگاه آموزشی ۲ روزه ‘استیتمنت (بیانیه ) هنرمند’ برای اولین بار در اهواز برگزار شد. Source link


اهواز – ایرنا – کارگاه آموزشی ۲ روزه ‘استیتمنت (بیانیه ) هنرمند’ برای اولین بار در اهواز برگزار شد.Source link