کد خبر : 57889

دزفول – ایرنا – مدیر دانشگاه فرهنگیان واحد خدیجه کبری(س) دزفول گفت: یکی از دغدغه های اصلی دانشگاه فرهنگیان پرورش و تحویل معلمان خلاق و پژوهشگر است. Source link


دزفول – ایرنا – مدیر دانشگاه فرهنگیان واحد خدیجه کبری(س) دزفول گفت: یکی از دغدغه های اصلی دانشگاه فرهنگیان پرورش و تحویل معلمان خلاق و پژوهشگر است.Source link