کد خبر : 57825

اهواز – ایرنا – مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: مه صبحگاهی و شامگاهی تا آخر هفته برای خوزستان پیش بینی می شود. Source link


اهواز – ایرنا – مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: مه صبحگاهی و شامگاهی تا آخر هفته برای خوزستان پیش بینی می شود.Source link