کد خبر : 58225

مسابقات تیرندازی اهداف پروازی صبح جمعه سی ام آذر ۱۳۹۷ با حضور ورزشکاران از سراسر کشور در مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد. منبع: فارسمسابقات تیرندازی اهداف پروازی صبح جمعه سی ام آذر ۱۳۹۷ با حضور ورزشکاران از سراسر کشور در مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد.منبع: فارس