کد خبر : 58068

اهواز – ایرنا- دبیر شورای عالی امنیت ملی با تفکیک چالش های کشور به سه بخش فراملی، ملی و استانی تصریح کرد: مسئولان استان باید تلاش کنند چالش های استانی به چالش های ملی تبدیل نشود. Source link


اهواز – ایرنا- دبیر شورای عالی امنیت ملی با تفکیک چالش های کشور به سه بخش فراملی، ملی و استانی تصریح کرد: مسئولان استان باید تلاش کنند چالش های استانی به چالش های ملی تبدیل نشود.Source link