کد خبر : 58128

ام باپه ستاره باشگاه سن ژرمن ۲۰ ساله شد.کلیپ باشگاه پاریسی به این مناسبت را مشاهده می‌کنید. منبع: فارسام باپه ستاره باشگاه سن ژرمن ۲۰ ساله شد.کلیپ باشگاه پاریسی به این مناسبت را مشاهده می‌کنید.منبع: فارس