کد خبر : 58249

کلیپی از ستاره سابق یوونتوس و کنونی میلان در سال ۲۰۱۸ را مشاهده کنید. منبع: فارسکلیپی از ستاره سابق یوونتوس و کنونی میلان در سال ۲۰۱۸ را مشاهده کنید.منبع: فارس