کد خبر : 57924

دزفول – ایرنا – سیستم پایش و هشدار سیل سد دز با همکاری محققان و پژوهشگران دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول طراحی شد. Source link


دزفول – ایرنا – سیستم پایش و هشدار سیل سد دز با همکاری محققان و پژوهشگران دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول طراحی شد.Source link