کد خبر : 57986

اهواز – ایرنا – عضو هیات مدیره شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران گفت: سالانه ۲۴٫۵میلیون نفر با خطوط شبکه ریلی کشور جابجا می شوند که تا پایان برنامه ششم با توسعه این صنعت سهم حمل و نقل مسافر و بار بیشتر خواهد شد. Source link


اهواز – ایرنا – عضو هیات مدیره شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران گفت: سالانه ۲۴٫۵میلیون نفر با خطوط شبکه ریلی کشور جابجا می شوند که تا پایان برنامه ششم با توسعه این صنعت سهم حمل و نقل مسافر و بار بیشتر خواهد شد.Source link