کد خبر : 58268

اندیمشک – ایرنا – استاندار خوزستان با اشاره به وجود استعدادهای فراوان در بخش ورزش این استان گفت: دولت نگاه ویژه ای به توسعه و تقویت زیرساخت های ورزشی خوزستان دارد. Source link


اندیمشک – ایرنا – استاندار خوزستان با اشاره به وجود استعدادهای فراوان در بخش ورزش این استان گفت: دولت نگاه ویژه ای به توسعه و تقویت زیرساخت های ورزشی خوزستان دارد.Source link