کد خبر : 57935

دزفول – ایرنا – نماینده دزفول در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جوسازی ها و استعفای نمایندگان اصفهان برای فعال شدن طرح های انتقال آب گفت: دولت به هیچ عنوان نباید تحت فشار طرح های انتقال آب را اجرا کند. Source link


دزفول – ایرنا – نماینده دزفول در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جوسازی ها و استعفای نمایندگان اصفهان برای فعال شدن طرح های انتقال آب گفت: دولت به هیچ عنوان نباید تحت فشار طرح های انتقال آب را اجرا کند.Source link