کد خبر : 58251

دزفول – ایرنا – استاندار خوزستان با اشاره به اعتراضات کارگری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه گفت: دشمن با سوء استفاده از این اعتراضات، خواب ها برای ضربه زدن به نظام دیده بود. Source link


دزفول – ایرنا – استاندار خوزستان با اشاره به اعتراضات کارگری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه گفت: دشمن با سوء استفاده از این اعتراضات، خواب ها برای ضربه زدن به نظام دیده بود.Source link