کد خبر : 58026

اهواز- ایرنا- شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و دانشگاه شهید چمران اهواز به منظور تدوین دانش فنی و تهیه نرم افزار طراحی مجموعه کامل پمپ های میله ای مکشی با کورس بلند قرارداد پژوهشی امضا کردند. Source link


اهواز- ایرنا- شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و دانشگاه شهید چمران اهواز به منظور تدوین دانش فنی و تهیه نرم افزار طراحی مجموعه کامل پمپ های میله ای مکشی با کورس بلند قرارداد پژوهشی امضا کردند.Source link