کد خبر : 58007

اهواز – ایرنا – دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر خوزستان با اشاره به اینکه خوزستان در شیوع شناسی مواد مخدر (شناخت دلایل شیوع موادمخدر)، رتبه نخست کشور را دارد گفت: هنوز در کاهش تقاضای مواد مخدر موفق نبوده ایم. Source link


اهواز – ایرنا – دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر خوزستان با اشاره به اینکه خوزستان در شیوع شناسی مواد مخدر (شناخت دلایل شیوع موادمخدر)، رتبه نخست کشور را دارد گفت: هنوز در کاهش تقاضای مواد مخدر موفق نبوده ایم.Source link