کد خبر : 57895

اهواز – ایرنا – مدیر مخابرات منطقه خوزستان گفت: تلفن بخشی از مناطق گلستان در اهواز از روز سه شنبه ۲۷ آذر به مدت ۷۲ ساعت دچار قطعی و اختلال می شود. Source link


اهواز – ایرنا – مدیر مخابرات منطقه خوزستان گفت: تلفن بخشی از مناطق گلستان در اهواز از روز سه شنبه ۲۷ آذر به مدت ۷۲ ساعت دچار قطعی و اختلال می شود.Source link