کد خبر : 57764

به گزارش خبرگزاری مهر، قطعنامه ای که پیشتر در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل مطرح شده و رای آورده بود، به تصویب رسید. در این قطعنامه که مبتکر آن کانادا بود بار دیگر ادعاهای حقوق بشری علیه ایران تکرار شده است. این قطعنامه ضد ایرانی که موضوع آن تکراری و با اهداف سیاسی مطرح […]به گزارش خبرگزاری مهر، قطعنامه ای که پیشتر در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل مطرح شده و رای آورده بود، به تصویب رسید. در این قطعنامه که مبتکر آن کانادا بود بار دیگر ادعاهای حقوق بشری علیه ایران تکرار شده است.

این قطعنامه ضد ایرانی که موضوع آن تکراری و با اهداف سیاسی مطرح شده بود در حالی تنها با ۸۴ رأی موافق به تصویب رسید که ۳۰ کشور با آن مخالفت کرده و ۶۷ کشور نیز به آن رای ممتنع دادند.

پیش از رای گیری در خصوص این قطعنامه، نماینده دائم ایران در سازمان ملل هدف از آن را سیاسی دانست و از اعضای مجمع عمومی خواست از استفاده از حقوق بشر به عنوان ابزاری سیاسی علیه کشورها ممانعت کنند.

همچنین نماینده روسیه در سازمان ملل ضمن مخالفت با این قطعنامه، اقدامات مشابه علیه سوریه، کره شمالی و میانمار را نشان دهنده استانداردهای دوگانه در این سازمان و هدف از آنها را صرفا سیاسی دانست.

گفتنی است سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ۲۵ آبان ماه و هنگام تصویب این قطعنامه در کمیته سوم مجمع عمومی، گفته بود: استفاده ابزاری از حقوق بشر، قطعنامه های حقوق بشری و ساز وکارهای بین المللی از سوی برخی کشورهای غربی و رژیم اشغالگر و کودک کش صهیونیستی و برخی رژیم های مرتجع منطقه قویا محکوم و مردود است.

بهرام قاسمی ضمن محکوم کردن این اقدام، اظهار داشت: این قطعنامه بدون در نظرگرفتن واقعیات موجود ایران، مبتنی بر نگرشی گزینشی، تبعیض آمیز، غرض ورزانه و با اهداف سیاسی تهیه و تصویب شده است و آن را مردود می دانیم.منبع: مهر