کد خبر : 57974

اهواز – ایرنا – امام جمعه موقت اهواز گفت: ریشه برخی از مشکلات کشور آن است که برخی از مسئولان رضایت خواص را بر عامه مردم ترجیح می دهند که این امر باعث تضعیف مدیریت کارآمد می شود. Source link


اهواز – ایرنا – امام جمعه موقت اهواز گفت: ریشه برخی از مشکلات کشور آن است که برخی از مسئولان رضایت خواص را بر عامه مردم ترجیح می دهند که این امر باعث تضعیف مدیریت کارآمد می شود.Source link