کد خبر : 57864

آبادان – ایرنا – امام جمعه چوئبده آبادان از ضعف زیر ساخت ها و کمبود امکانات در این شهر بندری انتقاد کرد و گفت: کمبود معلم یکی از مشکلات جدی این شهر است که باید چاره اندیشی شود. Source link


آبادان – ایرنا – امام جمعه چوئبده آبادان از ضعف زیر ساخت ها و کمبود امکانات در این شهر بندری انتقاد کرد و گفت: کمبود معلم یکی از مشکلات جدی این شهر است که باید چاره اندیشی شود.Source link