کد خبر : 57884

دزفول – ایرنا – برف پاییزی سالند و یالنگرکوه از ارتفاعات شمال دزفول را سفیدپوش کرد. Source link


دزفول – ایرنا – برف پاییزی سالند و یالنگرکوه از ارتفاعات شمال دزفول را سفیدپوش کرد.Source link