کد خبر : 57837

به گزارش خبرگزاری مهر، رایزنی های جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در خصوص تامین امنیت بین المللی اطلاعات در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۹۷ در تهران برگزار شد. آقایان آندری کروتسکیخ نماینده ویژه رییس جمهور روسیه در امور همکاریهای بین المللی در حوزه امنیت اطلاعات و غلامحسین دهقانی معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور […]به گزارش خبرگزاری مهر، رایزنی های جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در خصوص تامین امنیت بین المللی اطلاعات در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۹۷ در تهران برگزار شد.

آقایان آندری کروتسکیخ نماینده ویژه رییس جمهور روسیه در امور همکاریهای بین المللی در حوزه امنیت اطلاعات و غلامحسین دهقانی معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه ریاست هئیتهای دو کشور را برعهده داشتند.

طرفین پیرامون طیف وسیعی از موضوعات مورد علاقه مربوط به تامین امنیت بین المللی اطلاعات تبادل نظر نموده و نگرانی خود را از چالشها و تهدیدات در استفاده مخرب از فناوریهای ارتباطاتی – اطلاعاتی ابراز کردند. همچنین مشکلات مربوط به مقابله با استفاده از این فناوریها با اهداف مجرمانه و تروریستی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

فدراسیون روسیه و جمهوری اسلامی ایران بر اهمیت ادامه همکاری ها در حوزه تامین امنیت بین المللی اطلاعات با نقش محوری سازمان ملل متحد تاکید کردند.

دو کشور ضرورت تحکیم همکاریهای دوجانبه را خاطر نشان ساخته و بر ادامه گفتگوهای منظم دو جانبه با هدف نهادینه ساختن این همکاریها توافق کردند.منبع: مهر