کد خبر : 58083

دزفول – ایرنا – مدیر آموزش و پرورش دزفول گفت: استخدام در آموزش و پرورش دزفول طبق قانون و فقط از طریق برگزاری آزمون انجام می شود و هیچ گونه پارتی بازی در این خصوص انجام نخواهد شد. Source link


دزفول – ایرنا – مدیر آموزش و پرورش دزفول گفت: استخدام در آموزش و پرورش دزفول طبق قانون و فقط از طریق برگزاری آزمون انجام می شود و هیچ گونه پارتی بازی در این خصوص انجام نخواهد شد.Source link