کد خبر : 57779

اهواز – ایرنا – معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: ارتباط این دانشگاه با بخش صنعت با برنامه اجرایی جدید پژوهشی تسهیل و تقویت می شود. Source link


اهواز – ایرنا – معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: ارتباط این دانشگاه با بخش صنعت با برنامه اجرایی جدید پژوهشی تسهیل و تقویت می شود.Source link