کد خبر : 58095

آبادان – ایرنا – دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور هدف دشمن از اعمال تحریم های ظالمانه علیه کشور را شکستن اتحاد و همبستگی ملت ایران دانست و گفت: ابزار غلبه بر تحریم های دشمن را یاد گرفتیم و آن اتکا به دانش و توان داخلی است. Source link


آبادان – ایرنا – دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور هدف دشمن از اعمال تحریم های ظالمانه علیه کشور را شکستن اتحاد و همبستگی ملت ایران دانست و گفت: ابزار غلبه بر تحریم های دشمن را یاد گرفتیم و آن اتکا به دانش و توان داخلی است.Source link