کد خبر : 57803

آبادان – ایرنا – شهروندان آبادانی از گل آلود شدن آب آشامیدنی این شهرستان گله کرده و اظهار داشتند:میزان آلودگی در شبکه آب آشامیدنی این شهر از بامداد روز سه شنبه به حدی افزایش یافته که قابل مصرف نیست. Source link


آبادان – ایرنا – شهروندان آبادانی از گل آلود شدن آب آشامیدنی این شهرستان گله کرده و اظهار داشتند:میزان آلودگی در شبکه آب آشامیدنی این شهر از بامداد روز سه شنبه به حدی افزایش یافته که قابل مصرف نیست.Source link