کد خبر : 24365

بنابرهمین گزارش این فعال حوزه گردشگری بیان کرد: در روزهای اخیر از اسامی مدیران و شخصیت های دولتی در فضای مجازی ،بطور غیر مستقیم و غیر رسمی به عنوان کاندیدای تصدی پست مدیر کلی میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری خوزستان نام برده میشود که شاید در سمت فعلی شان متخصص و مفید فایده شهر […]

بنابرهمین گزارش این فعال حوزه گردشگری بیان کرد: در روزهای اخیر از اسامی مدیران و شخصیت های دولتی در فضای مجازی ،بطور غیر مستقیم و غیر رسمی به عنوان کاندیدای تصدی پست مدیر کلی میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری خوزستان نام برده میشود که شاید در سمت فعلی شان متخصص و مفید فایده شهر و استان خود باشند ولی با کمی تحقیق و بررسی و آنچه که در رزومه کاری شان مشهود و مستند است نسبت به حوزه میراث فرهنگی و گردشگری تخصص و آشنایی لازم را ندارند و این امر موجب تعجب و نگرانی فعالین این حوزه نسبت به سرنوشت هویت تاریخی ،میراث فرهنگی و گردشگری خوزستانی شده است که به خودی خود و علیرغم تلاشها و پیگیری مدیر کلی فعلی و فعالین دلسوز استان ، همچنان درگیر بحران و رکود شدید می باشد ،شده است و بی شک هر کسی که نسبت به معرفی مدیران غیرحرفه ای این حوزه و بر روی کارآمدن شان ،تلاش کند ،خود نیز در سرنوشت اسفبار تخریب های پیاپی آثار و اماکن تاریخی و عدم توسعه و رشد یافتگی گردشگری خوزستان شریک است .
زیبا راکی افزود:بنا بر بر فرمایشات استاندار محترم خوزستان در جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت:برنامه ریزی در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری باید،کاربردی ،عملیاتی و با استفاده از نظرات فعالان حوزه گردشگری صورت گیرد و انتقادات و ارایه راهکارها و پیشنهادات فعالان حوزه گردشگری و میراثی لازمه توسعه این بخش است
زیبا راکی افزود: ما نیز فرمایشات استاندار محترم خوزستان را قبول داریم و از دیدگاه مثبت ایشان و قبول نظرات و مشورت تشکل های مردم نهاد در این حوزه تشکر میکنیم ولی آنچه در این بین حائز اهمیت و توجه است این است که انتصاب مدیران متخصص و آگاه از اولین گامهای برنامه ریزی هدفمند و توسعه یافته در ابتدای سیر تکامل و پیشرفت حوزه میراث و گردشگری است ، چرا که فعالین و تشکل ها به هر روی در انجام رسالت خویش دست از تلاش و کوشش برنخواهند داشت ولی انتصاب مدیران غیرحرفه ای و بدون تخصص در این حوزه که مرجع تصمیم گیری و برنامه ریزی اصلی در استان می باشند ،بی شک آسیب های جبران ناپذیری برای چندمین بار بر پیکره میراث فرهنگی و گردشگری استان وارد خواهد کرد

مدیر انجمن سفیران گردشگری خوزستان افزود: ضمن سپاس از زحمات مدیر کلی فعلی ،چنانچه ایشان قصد استعفا در پست خود را دارند، استاندار خوزستان و تصمیم گیرندگان نهایی ،برای فعالین این حوزه این امکان را میسر نمایند که با توجه به رزومه مدیران بومی و عملکردشان در حوزه مذکور ،بتوانند مدیران واجد شرایط تصدی پست مدیر کلی میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری را پیشنهاد دهند.